O nas

Żłobek, klub malucha

Żłobek, klub malucha zaprasza na zajęcia adaptacyjne dla dzieci od 1 roku życia i przygotowujących się do przedszkola. Maluchy mogą przebywać podczas zajęć z jednym z rodziców i w jego obecności mają możliwość emocjonalnego oswajania i zdobycia nowych doświadczeń społecznych. Zajęcia te pozwalają dziecku przyzwyczaic się do nowego otoczenia i nowych ludzi, bez płaczu i przykrych doświadczeń. Dziecko uczestniczy we wspólnych grach i zabawach, stopniowo nabywa samodzielności. Zajęcia te organizowane są w godzinach pracy przedszkola. Zapraszamy wszystkich chętnych do zgłaszania się telefonicznie lub osobiście w przedszkolu.

Kuchnia

Przedszkole prowadzi własną kuchnię ściśle z zaleceniami Sanepidu w oparciu o dokumentację HCCP. Świeże, smaczne, zdrowe posiłki przygotowywane są codziennie wg menu ustalonego przez dietetyka a jadłospis podawany jest na tablicy ogłoszeń.

Menu obejmuje:
- śniadanie - godz.8.30
- obiad - godz.12.00
- podwieczorek - godz.15.00

Każde dziecko może dostać "dokładkę". Poza posiłkami dziecko spragnione może się napić - mleko, herbatka, soki i owoce są dostepne w ciągu całego pobytu dziecka w przedszkolu. Przy szczególnych okazjach np. urodzin dziecka, w porozumieniu z rodzicami będziemy organizowali specjalne menu, podwieczorek będzie się przeradzał w urodzinową zabawę.

Zajęcia

Zajęcia plastyczne

służą wyzwalaniu kreatywnej postawy i rozwijaniu twórczych uzdolnień, kształtują wrażliwość na piękno świata i na sztukę. Dzieci w naturalny sposób inspirują się otaczającym ich światem, uczą się twórczego wyrażania emocji i odwagi w korzystaniu z różnorodnych materiałów i środków wyrazu. Te zajęcia dają maluchom wiele radości i satysfakcji. Z dumą prezentują swoje prace rodzicom.

Język angielski

Tematyka i treści nauczania przekazywane na zajęciach języka angielskiego skoncentrowane są wokół zagadnień szczególnie bliskich dzieciom a nauka języka odbywa się poprzez różnorodne gry, zabawy i zadania, które dzieci w wieku przedszkolnym lubią wykonywać najbardziej.

Rytmika i taniec

to zajęcia, które dają nam wszystkim wiele radości. Dzięki stosowaniu różnorodnych metod, używaniu rekwizytów i instrumentów oraz w miłej i spokojnej atmosferze, dzieci wchodzą we wspaniały świat dźwięków, ucząc sie odbierać, rozumieć i przeżywać muzykę.

Tenis

Nasze maluchy mają niepowtarzalną szansę zapoznania się z tym elitarnym sportem. Zabawy ćwiczące koordynację, sprawność całego ciała i kondycję są dobrą podstawą do prawdziwej nauki gry z rakietą i piłką, prowadzonej przez wykwalifikowanych trenerów.

Basen

Basen - Nie ma to jak zabawy w wodzie! Radosne pluskanie to okazja do pokonania lęku przed wodą. Atrakcyjne i wartościowe ćwiczenia usprawniają mięśnie, oddech, hartują i prowadzą do zdobycia ważnej umiejętności. I wreszcie usłyszysz ten okrzyk - mamo - ja płynę!

Religia

Religia - prowadzona w formie opowieści biblijnych. Dzieci poznają wartość dobra, prawdy, życzliwości, pomocy i szacunku dla innych. Uczymy też prostych piosenek i kolęd.

W czasie całego roku organizujemy liczne wyjścia edukacyjne, kulturalne, rekreacyjne i wycieczki, np. teatr, zoo, kino, zwiedzanie skansenu, muzeum, lotniska, wizyta na poczcie, u strażaków, podróż pociągiem, różnego rodzaju warsztaty plastyczne, kulinarne, ekologiczne. Także u nas przyjmujemy gości - artystów filharmonii z ciekawymi koncertami, grupy wędrującego teatru, funkcjonariuszy straży miejskiej z psem, policjantów z warsztatami o bezpieczeństwie na drodze.

NASZA MISJA

Przedszkole Verte zaprasza rodziców do szczególnego miejsca, gdzie Wasze dzieci spędzą radosne i szczęśliwe dzieciństwo. Naszą misją jest stworzenie u nas bezpiecznego, ciekawego świata dla wszechstronnego, zdrowego, harmonijnego rozwoju w sferze intelektualnej, fizycznej, emocjonalnej i duchowej. Wartością, na której pragniemy oprzeć nasze wychowanie jest zrozumienie i miłość, która rozwija takie cechy jak otwartość na innych, umiejętność współpracy, samodzielność, radość i ciekawość świata.

W naszej społeczności wychowawcy tworzą rodzinną atmosferę pogody, życzliwości i ciepła. Szczególnie w początkowym okresie staramy się okazywać wyjątkową uwagę i troskę. Dbamy, by każde dziecko czuło się bezpieczne, akceptowane, ale i odpowiedzialne - stawało się samodzielne. Nauczyciel nie tylko uczy, ale podąża za dzieckiem, wspiera je i współdziała w myśl zasady montessoriańskiej "pomóż mi zrobić to samodzielnie"

Powierzając nam swoje dziecko zobaczycie Państwo jak rośnie ono, ucząc się współpracy, odróżniania dobra od zła, kosztuje radości nauki i poznawania świata. Jak staje się wytrwałe, samodzielne i twórcze, nabywa praktycznych umiejętności. Rozwija się zdrowe, wrażliwe, otwarte i kochające. Staje się gotowe do startu w życie. W bezpośrednim sąsiedztwie przedszkola położony jest klub sportowy Verte, gdzie możecie Państwo znaleźć również dla siebie wiele atrakcyjnych propozycji aktywnego spędzania czasu.

METODY I FORMY PRACY

"Każde dziecko jest inne" - prawidło to tak dobrze znane wielu osobom, bardzo często jest zapominane, wciskane w kąt i odrzucane. Nasze przedszkole o tym pamięta, mamy świadomość, że Państwa dzieci mają różne potrzeby, charaktery i możliwości. Nasza placówka tak organizuje swą pracę, aby jak najlepiej wesprzeć swoich wychowanków w ich indywidualnym rozwoju. Z tego powodu nauczyciele korzystaja z różnych metod i form pracy. Są nimi:

Metody czynne

 • metoda samodzielnych doświadczeń polegająca na pobudzaniu własnej inicjatywy dziecka nawiązującego kontakty z otoczeniem
 • metoda kierowania własną działalnością dzieci, polega na popieraniu przez nauczycielkę ich inicjatywy,
 • wspomaganiu ich wysiłków w przezwyciężaniu trudności, podtrzymywaniu każdej samodzielnejobserwacji, udzielaniu potrzebnych wyjaśnień
 • metoda zadań stawianych dziecku, które ono wykonuje samodzielnie, często z z zaangażowaniem własnej pomysłowości
 • metoda ćwiczeń utrwalającyh, polega na zachęcaniu dziecka do powtarzania poznanych czynności; jej celem jest utrwalanie poznanych nawyków i umiejętności praktycznych

Metody oglądowe

dokonywanie spostrzeżeń poprzez słuch, dotyk, wzrok

 • obserwacja i pokaz
 • osobisty przykład nauczyciela
 • udostępnianie sztuki: dzieła plastyczne, przedstawienia teatralne, ilustrowane artystycznie książki

Metody słowne

 • rozmowy, opowiadania, gawędy, zagadki. Dzieci mogą uczyć się na pamięć nieskomplikowanych tekstów wierszy i piosenek
 • objaśnienia i instrukcje - mają na celu wyjaśnianie różnych sposobów działań praktycznych
 • sposoby społecznego komunikowania się - to ocena postępowania dziecka, np. pochwała lub nagana, upomnienia, tłumaczenia
 • metody żywego słowa, które pobudzają uczucia i procesy poznawcze, działają na wyobraźnię i motywację dziecka

Metody aktywizujące

 • drama
 • burza mózgów
 • gry dydaktyczne

JAK ZAPISAĆ DZIECKO

Rekrutacja dzieci trwa przez cały rok kalendarzowy.

Dzieci wpisywane są na listę po wpłaceniu przez rodziców "wpisowego".
Dla pełnego komfortu spotkania wizyty prosimy umawiać telefonicznie.
Jeżeli planują Państwo zapisać dziecko do przedszkola Verte, prosimy o pobranie karty zgłoszenia dziecka do przedszkola oraz o kontakt z nami w celu podpisania umowy.

Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola

OPŁATY

Czesne za miesiąc wynosi 800 pln. Czesne opłacane jest z góry gotówką lub przelewem do pierwszego dnia każdego miesiąca na konto przedszkola. Czesne obejmuje opiekę przedszkolną, wyżywienie, wszystkie zajęcia realizujące program edukacyjny oraz wszystkie zajęcia dodatkowe.

NR RACHUNKU BANKOWEGO
Bank PeKaO S.A. O/Łódź
nr: 82 1240 1545 1111 0000 1166 0576

Kontakt

Verte Przedszkole

ul. Municypalna 12/18

93-423 Łódź

Tel: 501 231 352

Tel: 502 605 522

e-mail: verteclub@op.pl